Ett år som Verdandist

Förbundet har nu funnits i över 150 år och därmed bör det nämnas först och främst att inget år är det andra likt. Varje år har olika styrelser med olika sätt att göra saker och ting, och därmed så förändras förbundets verksamhet årligen. Denna verksamhetsberättelse är på så sätt endast ett exempel på hur det kan se ut, snarare än hur det alltid ser ut. Med det i åtanke, hur är ett år som Verdandist?

Hösten och vintern

När allt som grönskar dör, samlar GGF Verandi krafter för att hitta nya medlemmar som kan få förbundet att växa. Dessa medlemmar, aspiranter, är välkomna till förbundets andra ordinarie möte, som sker efter den så kallade TTFen (Tid Till Förfogande) där samtliga ettor på Vasaskolan bjuds in till aulan för att få en introduktion till de olika föreningarna. Efter detta är de ordinarie mötena stående inslag under hösten och det infaller obligatoriska ordinarie möten varannan fredag under resten av läsåret (exklusive lediga dagar).

Efter det tredje ordinarie mötet så sker en årlig temafest, där samtliga ledamöter samt aspiranter klär ut sig efter ett särskilt tema som bestäms tillsammans med KGF Runa. Temat varierar och har under de senaste åren varit bland annat TV-spel, Japan och Huvudroller.

Den fjärde november fyller förbundet år och man firar detta genom att äta tårta och sjunga traditionsenliga sånger utanför aulan samt i matsalen. Förbundet hurrar en gång för varje tillryggalagt år, vilket ger god morgonexercis för magstödet. Sedan sker även ett jubileumsfirande nästkommande lördag, då även hedersledamöter i GGF Verdandi närvarar.

En annan traditionsenlig tillställning som sker i november är KGF Runas höstbal. Även om det inte är GGF Verdandi som anordnar denna så deltar Verdandisterna med glädje. På balen är det praxis som Verdandist att bära frack samt Verdandinålen. Precis som på alla andra baler bör man heller inte gå ensam, utan istället ha en så kallad "date". För just Verdandister brukar detta inte vara något problem, av uppenbara skäl.

Julstöket undgår inte någon, så inte heller Verdandisten. I december infaller en gemensam luciavaka tillsammans med systerföreningen, där det bjuds på julklappsbyte, julgransdans och julglögg. En annan gammal tradition är juldiskussionen, som i mån av tid inträffar på annandagen.

Våren, sommaren och spexet

Efter jullovet så fortsätter de ordinarie mötena varannan fredag. På friluftsdagen i februari snörar förbundet på sig skridskorna och drabbar samman i en ishockeymatch, en mycket prestigefylld sådan. Strax efter detta fyller KGF Runa år och firar sitt jubileum. GGF Verdandi är inte med på själva jubileumsfirandet men självfallet sker en tillställning för både Verdandi och Runa där Verdandister tar tillfället i akt att gratulera KGF Runa på deras födelsedag. På fina fester klär man sig fint och KGF Runas jubileum är självfallet inte ett undantag. Den mörka kostymen får återigen se solljuset.

Sedan fortsätter tiden i sedvanlig takt och förbundet förbereder sig för det årliga spexet. Hur förbundet exakt förbereder sig för ett eventuellt spex klarnar under årets gång, men är allt för olika från år till år för att kunna generaliseras. Det är även en upplevelse så unik att det bäst bör upplevas, istället för att återges. På liknande sätt håller KGF Runa sin soaré i maj, strax innan GGF Verdandi håller sitt spex. Båda ensemblerna har länge huserat på Gefle Stadsteater. Tillställningarna är mycket uppskattade av lärare, elever, administrativ personal, vaktmästare och andra aktiva på Vasaskolan, samt familj och vänner. Både efter soarén och spexet tenderar Runaiter och Verdandister samt övriga gäster träffas för att tacka för tillställningen och fira dess prakt.

Året avslutas med studentfirandet. Verdandi är till stor del med och arrangerar Vasaskolans firande, samt leder studenttåget genom staden. Efter detta tackas förbundets äldsta ledamöter för sina insatser under året under flera festliga studentmottagningar, som besöks med en studentbuss med en alltid lika glad busschaufför.

Denna korta beskrivning ger en fingervisning på hur ett år med GGF Verdandi kan se ut. Det är dock en grov generalisering och bör ej ses som något typ av årligt schema. Det sker självfallet mycket mer än bara det som skrivs här men som tidigare nämnt - det kommer klarna under årets gång.

Skrivet av Gustav Franzén, ledamot 2009-2012.