-90

De svenska folkhemmen börjar förses med vad som kommer att kallas för Internet, vilket förändrar världen så som vi känner till den. Samtidigt börjar den legendariske vaktmästaren Björn “Börn” Norrmén på Vasaskolan, som kommer att spela en avgörande roll för förbundets verksamhet fram till sin pension. GGF Verdandis spex bygger under detta årtionde mycket på filmer, men även en Shakespeare-pjäs (En Midnatt Som-Mar-Dröm), mode (På Y-fronten Intet Nytt) och sällskapspel (Sällskapsspexet Monopol).1990 1991


1992 1993


1994 1995
Affischen saknas! Har du den?
Mejla info@ggfverdandi.se.

1996 1997
Affischen saknas! Har du den?
Mejla info@ggfverdandi.se.

1998 1999