-70

Proggen regerar i sverige, ute i världen ser vi både oljekriser (1973) och Pinochets militärkupp i Chile. Flower Power idealen från 60-talet börjar naggas i kanterna, och vi kommer mot slutet av årtiondet se intåget av den nya ungdomsrörelsen punken. 70-talet är en turbulent tid i Sverige med både almstrider och Vietnamprotester, men spexet står stadigt och hämtar inspiration från politiska skandaler (Waasagate, 1977), och spekulerar i framtiden (Tredje Verskriget, 1979).1970 1971


1972 1973
Affischen saknas! Har du den?
Mejla info@ggfverdandi.se.

1974 1975


1976 1977


1978 1979